PizzaDi

Pepperoni Pizza

19,900

Итали хэв маягийн CU-ийн тусгай жороор хийсэн Пепперони пицца


Тэжээллэг чанар

Чийглэг 37,52%
Тослог 13,16%
Уураг 18,70%
Нүүрс ус 19,26%
Илчлэг 272,2 ккал