Hot dog

Коусло хотдог

3,000

CU-ийн жороор хийсэн Коусло хотдог


Тэжээллэг чанар

Чийглэг 49,28
Тослог 17,7
Уураг 10,73
Нүүрс ус 11,64
Илчлэг 250,0