PizzaDi

Meat Lovers

19,900
Итали хэв маягийн CU-ийн тусгай жороор хийсэн махтай пицца

Тэжээллэг чанар

Илчлэг 282 ккал
Чийглэг 38%
Нүүрс ус 24%
Уураг 16%
Тослог 13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*100 гр бүтээгдэхүүнд агуулагдах тэжээллэг чанар


/