Skip links
Өдөр: CU Мэдээ, Мэдээлэл

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд санал өгөх заавар

ХУРАЛД БҮРТГҮҮЛЭХ, САНАЛ ӨГӨХ ЗААВАР ТАТАЖ АВАХ:

Хуралд бүртгүүлэх, санал өгөх заавар

Instructions on voting at the Meeting

Сэтгэгдэл үлдээх