Skip links

Үйлчилгээ

Мөн “Үйлчлүүлэгчдэдээ орлуулшгүй үнэ цэнийг өдөр бүр өгнө” гэсэн компанийн эрхэм зорилгын хүрээнд эрүүл ахуйн өндөр стандартаар ажилладаг CU хоолны үйлдвэрт үйлдвэрлэгдсэн Монгол хүний амтны мэдрэмж, цаг уурын нөхцөлд тохирсон шинэ бүтээгдэхүүнийг тасралтгүй хөгжүүлэн ажиллаж, хэрэглэгчиддээ чанартай, шинэ, эрүүл, найдвартай хүнсээр өөрсдийн бүх салбар дэлгүүрүүдээр дамжуулан үйлчилсээр байна.

Үнэгүй Wi-Fi

Хүүхэд хамгаалах үйлчилгээ

Цагийн үйлчилгээ

Сууж үйлчлүүлэх хэсэг

U Money карт цэнэглэх

Автомат теллер машин

Утас цэнэглэх хэсэг

Шуудан харилцаа

Нэгж цэнэглэх үйлчилгээ

Үнэгүй Wi-Fi