Үнэнч хэрэглэгчийн урамшуулал

Хэрэглэгч та CU-ээс үйлчилгээ авах бүрдээ урамшууллын оноо цуглуулах, оноогоор худалдан авалт хийх, давтан худалдан авалтын шагнал ,зөвхөн танд зориулсан хөнгөлөлт урамшууллуудыг аваарай.

Цахим төлбөрийн хэрэгслүүд

CU-ийн үнэнч хэрэглэгчдэд зориулсан бүх төрлийн үйлчилгээнүүдийг авахдаа бүх төрлийн банкны карт холбох эсвэл бүх төрлийн онлайн төлбөрийн хэрэгслүүдийг ашиглан төлбөрөө төлөх боломжтой.

Тун удахгүй…

Зөвхөн CU аппликейшны хэрэглэгчдэд зориулсан нэмэлт үнэ цэнэ үүсгэх цахим зээлийн карт, хэвлэх хувилах үйлчилгээ, хэрэглээний төлбөр төлөх үйлчилгээнүүд тун удахгүй.